Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XXI
VI.2000 Uroczyste obchody Milenium Wrocławia.
01.X.2000 Wydanie "Encyklopedii Wrocławia".
01.IX.2001 Po rezygnacji Bogdana Zdrojewskiego, prezydentem Wrocławia, wybranym przez Radę Miejską, zostaje Stanisław Huskowski, a przewodniczącą RM - Grażyna Čupaila Tomaszewska.
19.XI.2002 Funkcję Prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©