Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XX (lata 1945-1989)
17.VII.1945-02.VIII.1945 Na Konferencji Poczdamskiej zapada decyzja o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce. Dowództwo radzieckie przekazuje miasto administracji polskiej.
02.VIII.1945 Rozpoczęcie przejmowania miasta przez administrację polską.
26.VIII.1945 Dekretem ministra oświaty powołana zostaje jako jedna uczelnia Uniwersytet i Politechnika, z pierwszym rektorem - prof. Stanisławem Kulczyńskim.
08.IX.1945 Przedstawieniem "Halki" Stanisława Moniuszki rozpoczyna działalność Opera Wrocławska.
jesień 1945 Udaje się uruchomić pierwsze urzędy, linie komunikacji miejskiej, szkoły, prasę, instytucje kulturalne i sportowe.
15.XI.1945 Wykłady Ludwika Hirszfelda i Kazimierza Idaszewskiego inaugurują pierwszy rok akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim w powojennym, polskim Wrocławiu.
21.VII.1946 Sprowadzenie ze Lwowa do Wrocławia części zbiorów Ossolineum oraz płótna Panoramy Racławickiej, które następne 39 lat spędzą w magazynie.
29.IX.1946 Rozpoczęcie działalności przez radio polskie na ul.Karkonoskiej.
1947 Pierwsze numery "Zeszytów Wrocławskich".
1948 Nadanie nowego dwupolowego herbu miastu.
21.VII.1948 Otwarcie Wystawy Ziem Odzyskanych i postawienie iglicy przed Halą Ludową.
25.VIII.1948 Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (delegaci z 46 krajów).
1949 Wywiezienie ponad 350 mln cegieł z rozbiórki wielu obiektów we Wrocławiu (np. Zamku Królewskiego na pl. Wolności) na odbudowę Warszawy.
1949 Rozpoczęcie wykopalisk archeologicznych na Ostrowie Tumskim przez prymasa arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego.
29.VII.1951 Konsekracja odbudowanej ze zniszczeń wojennych katedry św. Jana Chrzciciela.
1951 Poszerzenie granic administracyjnych miasta.
21.VII.1953 Otwarcie Wytwórni Filmów Fabularnych przy Hali Ludowej.
15.VII.1956 Odsłonięcie na Rynku, przywiezionego ze Lwowa, pomnika hrabiego Aleksandra Fredry.
16.XII.1957 W kinie Śląsk wyświetlono pierwszy panoramiczny film "Przygoda w Adenie".
1958 Pierwsze w Polsce operacje na otwartym sercu wykonane przez prof. Wiktora Brossa.
14.XII.1962 Wrocławskie Studio Telewizyjne nadało swój pierwszy program.
05.VIII.1963 Komunikat o obowiązkowych szczepieniach przeciwko ospie; epidemia czarnej ospy. Miasto zostaje objęte kwarantanną.
07.III.1964 Pierwsze wydanie festiwalu "Jazz nad Odrą".
09-14.VIII.1966 Rozpoczęcie I Festiwalu Muzyki Oratoryjno-Kantatowej "Wratislavia Cantans", trwającego do dziś, największego i najbardziej znanego cyklicznego wydarzenia kulturalnego w mieście.
08.I.1967 Na Dworcu Głównym pod kołami pociągu zginął aktor Zbigniew Cybulski.
18.X.1967 Pierwsza automatyczna centrala telefoniczna we Wrocławiu.
1968 Odsłonięcie pomnika Jana XXIII - papieża, który uznał prawo Polski do ziem zachodnich.
18.XI.1970 Po raz pierwszy Wrocławska Rozgłośnia Radiowa nadała program w stereo.
01.I.1972 Możliwość przekraczania zachodniej granicy z NRD tylko na podstawie dowodu osobistego.
1973 Kolejne poszerzenie granic administracyjnych miasta.
26.VIII.1980 Wrocławskie zakłady pracy (ponad 80), popierając strajkujących robotników Wybrzeża, przyłączają się do trwających w kraju strajków powszechnych, które doprowadzają do powstania NSZZ "Solidarność".
13.XII.1981 Początek stanu wojennego. Przez cały okres lat 80-tych Wrocław pozostanie jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej w Polsce.
21.VI.1983 I wizyta we Wrocławiu Papieża Jana Pawła II, podczas jego II pielgrzymki do kraju. Msza Święta i spotkanie z prawie milionem Wrocławian i Dolnoślązaków odbywają się na terenie Toru Wyścigów Konnych na Partynicach.
28.XII.1984 Z wrocławskiego Dworca Głównego odjeżdża pierwszy elektryczny pociąg.
1985 Ks. Prałat Adam Drwięga rozpoczyna odbudowę hełmów wież katedralnych wg projektu E. Małachowicza, którą zakończono dopiero w 1991 roku.
08.I.1985 Rekordowo niska temperatura we Wrocławiu: -35 stopni C.
14.VI.1985 Otwarcie odrestaurowanej Panoramy Racławickiej.
01.VII.1986 Wojewoda wrocławski zawiesza obowiązek rejestracji kartek na mięso.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©