Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XX (lata 1900-1939)
1901 Ukończenie budowy kanału żeglownego oraz portu rzecznego na Popowicach.
1903 Wielka powódź, która dokonała dużych szkód w mieście, ale również spowodowała przyspieszenie wielkich prac regulacyjnych, w wyniku których powstał ostatecznie funkcjonujący do dziś kształt systemu wrocławskiego węzła wodnego.
27.VII.1907 Rozpoczyna się VII Ogólnoniemiecki Zjazd Śpiewaczy trwający 5 dni. Głównym miejscem festiwalu była specjalnie w tym celu zbudowana hala przy ul.Sztabowej (ówczesna Menzelstrasse).
10.X.1910 Otwarcie nowowubudowanego Mostu Grunwaldzkiego, ówczesnego Kaiserbrücke.
1910 Otwarcie Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu.
15.I.1910 Wniosek niemieckich korporacji studenckich o zakaz używania języka polskiego w domu studenckim.
1911 Powołanie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
1911 Fuzja dwóch przedsiębiorstw, która doprowadziła do powstania kombinatu Linke-Hoffmann-Werke, potentata w produkcji taboru kolejowego.
1912 Projekt i początek budowy Hali Stulecia (Ludowej) (ówczesnej Jahrhundrets Halle) przez M.Berg'a.
1912-1922 Budowa neogotyckich hełmów na wieżach katedry, które dotrwały do roku 1945 i zostały zniszczone w Poniedziałek Wielkanocny podczas bombardowania.
1913 Wystawa Stulecia Pruskiej Wojny Wyzwoleńczej, w ukończonej Hali Stulecia.
1914-1918 Wybuch I Wojny Światowej.
1917 Odnalezienie w fundamentach katedry najstarszego żydowskiego kamienia nagrobnego z 1203 r., pochodzącego z cmentarza, który najprawdopodobniej znajdował się za Bramą Oławską (między dzisiejszymi ul. Podwale, Krasińskiego i Traugutta). Obecnie na nekropolii przy ul. Ślężnej.
XI.1918 Przejęcie władzy w mieście przez socjaldemokratów.
III.1920 Próba przejęcia władzy w mieście przez siły kontrrewolucyjne w czasie puczu Kappa i Lüttwitza.
22.IV.1920 Do grona konsulatów we Wrocławiu dołącza Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
1920 Zorganizowano Towarzystwo Opieki nad Górnoślązakami i Polskie Biuro Plebiscytowe.
1926 Oddanie do użytku Stadionu Olimpijskiego.
1927 Budowa nowoczesnego i największego w III Rzeszy domu towarowego przez E.Mendelson'a na Tauentzienplatz - dzisiejszego P.D.T. Centrum na pl. Kościuszki.
1928 Ukazuje się pierwszy numer gazety "Głos Wrocławski" - dodatek do "Dziennika Berlińskiego"
1928 Poszerzenie granic administracyjnych miasta o szereg peryferyjnych osiedli i terenów (największe w historii miasta: prawie 250% powierzchni).
1929 Biskupstwo wrocławskie zostaje podniesione do rangi arcybiskupstwa.
1929 Wielki kryzys gospodarczy.
17.XI.1929 Polska Pogoń Lwów zwycięża 4:1 z miejscowym klubem 02 w meczu piłkarskim.
1933 Przejęcie we Wrocławiu, podobnie jak w całych Niemczech władzy przez narodowych socjalistów (NSDAP), początki terroru hitlerowskiego i ograniczenie autonomii miasta przy jednoczesnym ożywieniu gospodarczym i znacznym spadku bezrobocia. Początki masowego zbrojenia się hitlerowskich Niemiec i poważne ograniczenie życia kulturalnego i naukowego.
01.IX.1938 Likwidacja polskich organizacji, więzienie polskich działaczy politycznych.
19.X.1938 Na rozkaz gauleitera Śląska Josepha Wagnera, Wrocław dostaje nowy nazistowski herb.
9/10.XI.1938 Wrocławska "kryształowa noc", największy z pogromów na ludności żydowskiej.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©