Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XIX
06.XII.1806 Początek oblężenia miasta przez wojska napoleońskie pod dowództwem gen. Vandamme'a.
05.I.1807 Kapitulacja pruskiego garnizonu i zdobycie miasta przez wojska napoleońskie i początek wyburzania fortyfikacji miejskich (aż do 1837) na rozkaz Hieronima Bonapartego, które mimowolnie znosi barierę w rozwoju przestrzennym miasta.
1807 Zasypywanie odcinka Odry obiegającej Ostrów Tumski ziemią z rozbieranych fortyfikacji "Sprimgsterne" ("Skacząca Gwiazda") biegnących wzdłuż dzisiejszej ul. Sienkiewicza.
1809 W wyniku reform w Prusach, po przeprowadzeniu pierwszych powszechnych wyborów do samorządu we Wrocławiu zostaje przywrócony i powołany nowoczesny samorząd miejski. Miasto otrzymuje również warunki do niczym nieskrępowanego rozwoju gospodarczego w warunkach kapitalizmu.
1811 Połączenie Kolegium Jezuickiego (Leopoldina) i przeniesionego z Frankfurtu nad Odrą do Wrocławia protestanckiego uniwersytetu (Viadrina) i powołanie jednego państwowego, pruskiego pięciowydziałowego uniwersytetu we Wrocławiu: Uniwersytetu Wrocławskiego (Universitas Litterarum Wratislaviensis).
1821 Papież Pius VII podporządkowuje biskupstwo wrocławskie bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
1837 Koniec wyburzania fortyfikacji miejskich.
1840 Uruchomienie pierwszej linii omnibusowej.
21.IV.1842 Otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej Wrocław-Oława staje się początkiem rozbudowy wrocławskiego węzła kolejowego.
1848 Wydarzenia rewolucji Wiosny Ludów we Wrocławiu.
1871 Po uzyskaniu przez Prusy przywództwa w państwie niemieckim i jednocześnie otrzymaniu reparacji wojennych od Francji rozpoczyna się bardzo intensywny rozwój miasta.
1877 Uruchomienie pierwszych linii tramwajów konnych (funkcjonowały do 1910 r., zastępowane po 1891 r. przez elektryczne).
05.VI.1889 Strajk tramwajarzy we Wrocławiu.
1891 Początki elektryfikacji Wrocławia - w Rynku pojawiają się pierwsze latarnie i tramwaje elektryczne.
05.VI.1895 Powstanie filii Hakaty do walki z polskością Górnego Śląska.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©