Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XVIII
1702 Powołanie dwuwydziałowego uniwersytetu - Akademii Jezuickiej (kolegium) przez cesarza Leopolda I tzw. Leopoldina.
1703 Zainstalowanie pierwszych olejowych latarni na Rynku.
1711-1718 Budowa kaplicy błogosławionego Czesława przy kościele św. Wojciecha.
1724 Dobudowanie wieży kościoła św. Maurycego.
1740 Początek wojen Śląskich (prusko-austriackich), w wyniku których Wrocław i Śląsk przechodzą pod panowanie Prus i cesarza Fryderyka II Wielkiego. Nowi władcy i centralistyczna polityka wkrótce pozbawia miasta samorządności, którą posiadało od średniowiecza.
1740-1742 I wojna śląska.
14.XII.1740 Antyaustriacki bunt mieszkańców Wrocławia.
16.XII.1740 Wkroczenie Fryderyka II na Śląsk.
28.XII.1740 Oblężenie Głogowa (Glogau) przez wojska pruskie.
03.I.1741 Uroczysty wjazd Fryderyka do Wrocławia.
10.IV.1741 Bitwa pod Małujowicami (Mollwitz) k/Brzegu i zwycięstwo prusaków pomimo ucieczki Fryderyka.
10.VIII.1741 Wojska pruskie wkraczają do Wrocławia.
1742 Wrocław zostaje podniesiony do rangi miasta stołecznego i staje się trzecią, obok Berlina i Królewca, stolicą prowincji pruskich.
24/25.V.1759 Wielki pożar katedry św. Jana Chrzciciela; oba hełmy wież zostają zniszczone i od tej pory, aż do roku 1912 wieże pokryte są małymi, płaskimi, czterospadowymi daszkami.
1760 Wojska austriackie pod dowództwem gen. Laudona oblegają miasto.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©