Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XVII
1612 Powrót franciszkanów do kościoła św. Stanisława, św. Wacława i św. Doroty.
1639 Osiedlenie się jezuitów - ponowna rekatolizacja miasta.
1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia.
1648 Zakończenie wojny 30-letniej: miastu udaje się uniknąć większych zniszczeń i zachować swój, głównie protestancki, charakter.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©