Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XVI
1513 Zakończenie wojny celnej z Polską.
1521 Budowa katedralnej kapituły, w której do końca XIX w. przechowywano diecezjalne zbiory archiwalne.
1523 Początek reformacji we Wrocławiu: pierwsze protestanckie kazanie Jana Hessa w kościele św. Marii Magdaleny, które trafia na bardzo podatny grunt. Już rok później większość mieszkańców Wrocławiana czele z radą miejską przechodzi na protestantyzm.
1526 Po śmierci Króla Czech i Węgier Ludwika Jagielończyka w bitwie pod Mohaczem, Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Habsburgów.
1526-1594 Rozpoczęła się trwająca do schyłku XVI w. budowa nowoczesnych fortyfikacji, które przetrwały do początków XIX w.
1529 Zburzenie Ołbina.
1529 Przejęcie kościoła św. Jakuba przez norbertanów i zmiana patrona na św. Wincentego.
12.II.1530 Król Czech i Węgier Ferdynand I Habsburg wydał miastu dyplom potwierdzający nadanie nowego herbu.
10.VIII.1530 Cesarz Karol V zatwierdza posiadane przez Wrocław przywileje i nadaje nowy historyczny herb.
19.VI.1540 Burza i pożar niszczy północny hełm i dzwony wieży katedry.
1540-1556 Pisarz miejski Franciscus Kökerity, zw. Faberem, tworzy "Kronikę przywilejów miasta Wrocławia i Śląska".
1562 Najstarszy plan Wrocławia namalowany przez wrocławskiego malarza Barthela Weinhera; dedykowany cesarzowi Maksymilianowi II z okazji jego koronacji.
1580 Ukończenie drugiej południowej wieży katedry.
1580 Uruchomienie nowego zegara na wieży Ratusza.
1597 Rozbudowa fortyfikacji miejskich; rozbiórka kościoła i szpitala św. Ducha na terenie Nowego Miasta.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©