Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XV
1400 Ukończenie budowy wielkiego trójnawowego kościoła św. Stanisława, św. Wacława i św. Doroty - patronów trzech narodowości: Polaków, Czechów i Niemców przeznaczonego dla augustianów-eremitów (pustelników). Wzniesiono go na pamiątkę spotkania Kazimierza Wielkiego z królem czeskim Karolem IV w 1351 roku jako symbol trójdzielności narodowych wpływów we Wrocławiu.
1404 Spotkanie Władysława Jagiełły z królem Czech Wacławem IV we Wrocławiu i niewykorzystana szansa odzyskania Śląska przez Polskę.
1416 Ukończenie budowy katedry i zwieńczenie wieży północnej wysokim hełmem.
1453 Budowa kościoła św. Bernarda w Nowym Mieście.
1469 Uroczysty wjazd króla węgierskiego Macieja Korwina do miasta, które składa mu hołd.
1475 W drukarni Kaspra Elyana powstaje pierwszy polski druk: teksty do modlitwy "Zdrowaś Mario", "Ojcze nasz" i "Wierzę" zamieszczone w "Statuach Synodalnych".
1490 Początek wojny celnej Wrocławia z państwem polskim.
1498 Traktat ponownie wcielający Śląsk do Korony Czeskiej.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©