Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XIV
1310 Sprzedanie opustoszałego i chylącego się ku ruinie zamku ksążęcego na Wyspie Tumskiej kapitule biskupiej.
1327 Wydanie dokumentu przez Henryka V Dobrego, na mocy którego Nowe Miasto zostaje włączone do Wrocławia. Nowy obszar Wrocławia to ok. 133 ha i prawie 14 000 mieszkańców, co oznacza, że Wrocław należał do największych miast w środkowo-wschodniej Europie.
1331 Poświęcenie drugiego gotyckiego kościoła św. Wojciecha przez biskupa Nankera.
1335 Po śmierci ostatniego piastowskiego władcy księcia Henryka VI Piastowskiego, miasto i księstwo wrocławskie przechodzi pod panowanie korony czeskiej dynastii Luksemburczyków.
IV.1348 Pierwsza nieudana wyprawa zbrojna Kazimierza Wielkiego na Wrocław i próba odzyskania Śląska.
VI.1348 Druga nieudana wyprawa zbrojna Kazimierza Wielkiego na Wrocław i próba odzyskania Śląska.
1351 Spotkanie Kazimierza Wielkiego z królem czeskim Karolem IV we Wrocławiu.
1351 Ukończenie budowy murów miejskich.
1362 Najstarsze świadectwo istnienia zegara we Wrocławiu; mistrz kowalski Petzold zobowiązuje się do końca życia doglądać wielki zegar miejski.
1368 Mistrz Swelbel zawiera umowę z przedstawicielami miasta Opawy na funkcjonowanie zegara na wieży ratuszowej.
1373 Mistrz Swelbel buduje zegar na wieży katedralnej.
1387 Uruchomienie pierwszych wodociągów w mieście.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©