Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XIII
XIII w. Budowa zamku książęcego na Nowym Mieście.
1201 Powstanie nowych osad i osiedli: Świątniki, Kowale.
1204 Powstanie nowych osad i osiedli: Szczytniki.
1214 W dokumencie Henryka I Brodatego pojawia się sołtys wrocławski Godinus; Wrocław funkcjonuje już jako gmina.
1214 Fundacja kościoła i szpitala św. Ducha na terenie Nowego Miasta przez Henryka I Brodatego.
1216 Przybycie do Wrocławia czeskiej księżnej Anny, żony Henryka II Pobożnego, późniejszej fundatorki klasztoru franciszkanów i klarysek (dziś urszulanek).
1220 Budowa kościoła św. Idziego, obecnie najstarszego czynnego kościoła we Wrocławiu.
1226 Prawdopodobna lokacja Nowego Miasta jako samodzielnego i odrębnego miasta na prawie średzkim; wprowadzonej przez Henryka I Brodatego polskiej odmiany prawa magdeburskiego.
1226 Osiedlenie się oo. dominikanów w kościele św. Wojciecha; opatem zostaje przybyły z Krakowa Czesław Odrowąrz.
1226 Powstanie kościoła św. Marii Magdaleny (pierwszym patronem miał być św. Andrzej).
1226 Powstanie nowych osad i osiedli: Leśnica.
1231 Zbudowanie przeprawy przez Odrę w miejscu dzisiejszej ul.Odrzańskiej, która stanowiła połączenie z północy na południe.
1232 Likwidacja targu ołbińskiego przy opactwie benedyktynów św. Wincentego, jednego z trzech ówczesnych wielkich targów (pozostałe to przy katedrze na Ostrowie Tumskim i książęcy przy dzisiejszym pl. Nankera).
1240-1270 Budowa kościoła św. Jakuba z fundacji Henryka II Pobożnego (kontynuowana przez księżnę Annę) dla franciszkanów.
1241 Budowa umocnień i wewnętrznych murów obronnych w mieście po najeździe tatarów.
IV.1241 Najazd tatarski (mongołów), w wyniku którego najbardziej ucierpiała lewobrzeżna część miasta, Stare Miasto, a w szczególności nieobwarowane Nowe Miasto. Zniszczenie kościoła i szpitala św. Ducha na Nowym Mieście.
1241-1242 Druga lokacja miasta (na miejscu obecnego centrum z Rynkiem i placem Solnym), odbudowanego po najeździe mongolskim, na prawie niemieckim wydana przez Bolesława II Łysego (Rogatkę). Dokumenty nie zachowały się do dzisiaj.
1245 Budowa kościoła św. Elżbiety po zniszczeniach w 1241 podczas najazdu tatarskiego.
1249 Powstanie Księstwa Wrocławskiego, którego stolicą jest Wrocław.
1253 Powstanie nowych osad i osiedli: Zakrzów, Żerniki.
1260 W ramach swych pierwszych obwarowań Wrocław osiąga powierzchnię 2 łanów (60 ha) i liczbę mieszkańców ok. 3000, co w ówczesnej Europie kwalifikuje go do rzędu miast wielkich (podobny był Kraków).
16.XII.1261 Trzecia i ostateczna lokacja Wrocławia wg wzorców prawa magdeburskiego, powołanie wójta, rady miejskiej, ławy czyli sądu z zakresami ich kompetencji. Rozszerzenie granic miasta o Wyspę Piaskową i przedmieście św. Maurycego (osiedle Walonów, okolice ul.Traugutta). Dokument lokacyjny, wydany w imieniu księcia Henryka III Białego i Władysława (od 1265 arcybiskupa Salyburga) - młodszych synów Henryka II Pobożnego i Anny, sygnują swoimi pieczęciami: książe Henryk III, księżna Anna, kasztelan wrocławski Jan z Wierzbna i biskup wrocławski Tomasz I. Rozszerzenie nie dotyczyło Ostrowa Tumskiego, który stawał się osobną dzielnicą duchowieństwa i podlegał jurysdykcji biskupiej.
1263 Lokacja Nowego Miasta na prawie magdeburskim wydana przez księcia Henryka III co zostaje źle odebrane przez konkurencyjny Wrocław. Lokacja zagraża monopolistycznej pozycji i gospodarczym interesom mieszczaństwa wrocławskiego.
1265 Śmierć księżnej Anny, żony Henryka II Pobożnego, uznanej przez kościół za błogosławioną.
28.IX.1273 Henryk IV Probus (Prawy) nadaje miastu przywilej szrotu, który zapewniał miastu wyłączność na sprzedaż i warzenie piwa.
1280-1289 Budowa kościoła św. Marcina, który był częścią zabudowy romańskiego zamku księcia Henryka IV Probusa (Prawego).
1282 Powstanie nowych osad i osiedli: Bieńkowice.
1291 Zakończenie prac przy kopaniu fosy miejskiej i wpuszczenie do niej wody z Oławy.
31.VIII.1293 Założenie szkoły przy kościele św. Elżbiety, drugiej najstarszej szkoły miejskiej we Wrocławiu (po św. Marii Magdaleny).
1299 Rozpoczęcie budowy zewnętrznych murów miejskich, ukończonych w poł. XIV w.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©