Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XII
1109 Wyprawa cesarza Niemiec Henryka V na Śląsk rezultatem ciągłych kłótni synów Władysława Hermana. Nie zakończone sukcesem oblężenie Głogowa i wyprawa na Wrocław, która również nie nie dała Henrykowi nic oprócz klęski. Bitwa na Psim Polu nie została odnotowana przez kronikę Galla Anonima, który jednak pisał o klęsce Niemców. Ok. 100 lat później Wincenty Kadłubek pisząc swoją kronikę uznał taktykę walki podjazdowej stosowanej przez Bolesława Krzywoustego, z mającym przewagę liczebnę wrogiem, za niegodną władcy Polski i stworzył legendarną bitwę. Legenda stała się "prawdą historyczną" powielaną przez kronikarzy w dalszych latach.
1112 Bolesław Włostowic wznosi pierwszy kościół św.Wojciecha dla kanoników regularnych.
1126 Piotr Włostowic funduje opactwo Benedyktynów NMP (później św.Wincentego) i kościół św.Michała Archanioła na Ołbinie.
1138 Rozbicie dzielnicowe Polski zapoczątkowane przez śmierć Bolesława Krzywoustego, dzielące kraj między jego synów. Ziemia Lubuska i Śląsk wraz z Wrocławiem i Krakowem jest przeznaczony najstarszemu Władysławowi II zwanemu później Wygnańcem, który zostaje równocześnie zwierzchnikiem całej Polski. Miasto staje się stolicą księstwa i siedzibą senioralnego zwierzchnika piastowskich książąt dzielnicowych. Gall Anonim wymienia Wrocław jako sedes regni principalis czyli jedną z głównych stolic Królestwa Polskiego obok Krakowa i Sandomierza.
1145 Rozprawa Władysława II Wygnańca z Piotrem Włostowicem, który stając w obronie młodszych braci księcia został posądzony o zdradę i pozbawiony języka i oślepiony. Wynikiem tego konfliktu możnowładztwo śląskie wypowiada Wygnańcowi posłuszeństwo.
1145 Sprowadzenie przez Piotra Włosta z Magdeburga relikwii św.Wincentego do opactwa Benedyktynów NMP na Ołbinie i zmiana patrona go na św.Wincentego.
1146 Upadek Władysława Wygnańca i wygnanie go ze Śląska w wyniku konfliktu z młodszymi braćmi Bolesławem Kędzierzawym i Mieszkiem Starym, przyspieszony przez konflikt z Piotrem Włostem.
1148 Pierwszy wpis do kopiarza dokumentów zakonu augustianów z klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku.
1149 Powstanie nowych osad i osiedli: rolniczy Szczepin, rybacki Nabycin, wieś służebna księcia Sokolniki, Grabiszyn.
1153 Umiera jeden z najbogatszych możnowładców Polski z potężnego śląskiego rodu Łabędziów, zaufany palatynat (comes palatinus - zastępca księcia, wojewoda)Bolesława Krzywoustego, dyplomata, rycerz i mecenas, fundator wielu kościołów i klasztorów, właściciel dóbr na Ołbinie - Piotr Włostowic (Włost) zwany później Duninem (Duńczykiem).
1154 Geograf arabski al Idrissi (Edrissi) określa Wrocław jako "sławne uczonymi i rzemieślnikami".
1161 Powstanie osiedla tkaczy walońskich przy drodze od strony Brzegu i Oławy, w okolicach dzisiejszego kościoła św. Maurycego.
1193 Powstanie nowych osad i osiedli: Borek, Gaj (Gajowice), Maślice, Muchobór.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©