Kalendarium historyczne Wrocławia

Wiek XI
XI w. Pierwszy drewniany kościółek św. Marcina pełnił rolę książęcej kaplicy.
1000 Ustanowienie biskupstwa we Wrocławiu podległego arcybiskupstwu w Gnieźnie. Patronem diecezji wrocławskiej zostaje św.Jan Chrzciciel. Pierwszym biskupem Jan.
1000 Pierwsza pisemna wzmianka o grodzie wrocławskim. Ukazuje się kronika merseburskiego biskupa Thietmara, odnotowująca zjazd w Gnieźnie - najstarsza, zachowana, pisemna wzmianka o Wrocławiu. Thietmar raz nazywa go mianem "Wrotizla", drugi raz - "Wrotizlawa".
1017 Według kroniki Galla Anonima Wrocław staje się bazą wypadową, twierdzą i centrum dowodzenia dla Bolesława Krzywoustego podczas oblężenia Niemczy przez wojska niemieckie pod dowództwem Henryka II.
1037-1039 Tzw. "reakcja pogańska" wymierzona przeciwko nowo wprowadzonej religii, w wyniku której ucierpiała katedra.
1038 Najazd czeski, w wyniku którego Wrocław przechodzi pod panowanie księcia czeskiego Brzetysława I z dynastii Przemyślidów.
1046 Pierwszy biskup w średniowiecznym wykazie biskupów wrocławskich - Hieronim (będzie go piastował aż do roku 1962), przejmuje urząd. Pamięć o pierwszym biskupie Janie całkowicie wówczas zaginęła.
1050 Odzyskanie Śląska przez Kazimierza Odnowiciela i przywrócenie biskupstwa. Początek odbudowy katedry, która ucierpiała po najeździe czeskim i reakcji pogańskiej.
1093 Zbigniew, najstarszy syn Władysława Hermana, prześladowany przez faworyta swojego ojca komesa Sieciechę znajduje schronienie wraz ze swymi stronnikami we Wrocławiu. Mieszkańcy miasta, według kroniki Galla Anonima, wyraźnie poczuwali się do przynależności do państwa Piastów i łączności z ogółem jego ludności.
1097 Władysław Herman ustępuje i oddaje rządy w kraju swoim synom: południowa część Polski wraz z Wrocławiem i Krakowem dostaje się pod panowanie Bolesława III Krzywoustego.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©