Kalendarium historyczne Wrocławia


Wiek I-X
VII-IX w. Początki osadnictwa na krzyżowaniu się szlaków komunikacyjno-handlowych łączących Śląsk z szerokim światem: z północy Bałtyku na południe do Czech i Włoch, ze wschodu z Rusi na zachód do Europy zachodniej. Osada powstawała w okolicach Ostrowa Tumskiego i wyspy Piaskowej.
1 poł. X w. Śląsk dostaje się pod panowanie czeskie, a osada - ówcześnie już o charakterze nadgranicznego grodu - otrzymała wówczas najprawdopodobniej imię księcia czeskiego Wratysława.
X w. Źródła archeologiczne mówią o powstaniu na Ostrowie Tumskim drewnianego grodu książęcego otoczonego wałem drewniano-ziemnych umocnień w okolicach kościoła i ulicy św. Marcina.
przed 990 Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Mieszka I. Główne miasto Śląska jest ważnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym i religijnym.
990 Nieudana próba odzyskania Śląska przez Czechów.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©