Wieściszowice - historia1255
Pierwsza wzmianka o wsi Ronowe.

do 1292
Wieś jest własnością Cystersów z Lubiąża.

po 1292
Staje się posiadłością rycerską.

1373
We wsi istnieje już kościół.

1599
Budowa późnogotyckiej kaplicy cmentarnej.

XVIII w.
Właścicielem wsi zostaje hrabia von Pomnitz.

1785
Odkrycie i pierwsze próby wydobycia pirytu koło wsi w miejscu dzisiejszych Kolorowych Jeziorek; otwarcie kopalni "Hoffnung" [Nadzieja].

1793
Otwarcie drugiej kopalni pirytu "Neues Glück" [Nowe Szczęście].

1796
Otwarcie trzeciej i ostatniej kopalni pirytu "Gustav Grube".

1850
Budowa ewangelickiego kościoła, obecnie rzymsko-katolicki Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1925
Zamknięcie kopalni pirytu i rozebranie urządzeń i maszyn; w pozostałych wyrobiskach powstają jeziorka - Kolorowe Jeziorka.

1945
Zmiana nazwy wsi przez administrację polską z Rohnau na Wieściszowice.

25.VIII.1959
Kaplica cmentarna z 1559 zostaje wpisana do rejestru zabytków; nr rej.: 591.

23.XI.1965
Na dolnośląską listę konserwatora zabytków trafia kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. Najświętszego Serca Pana Jezusa; nr rej.: 1454.

04.VIII.1980
Do listy konserwatora zabytków dopisano drewniany dom nr 61; nr rej.: 642/J.

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©