Sulistrowice - historia1352
Wzmianka o wsi Sulstirwicz jako dobrach rycerskich i istniejącym w niej kościele
i proboszczu Mikołaju.

1361
Wieś Sinsterwicz, jako własność Nickela von Zeisberge, zostaje sprzedana cystersom
z Lubiąża.

1371
W Sylsterwiz wymienia się proboszcza Michała.

1503
Wieś wymieniana jako własność wrocławskiego zakonu kanoników regularnych augustianów na Piasku

XVI w.
Budowa dworu otoczonego fosą, równocześnie wymienia się trzech gospodarzy należących do klasztoru.

1618-48
Podczas wojny 30-letniej zostaje zniszczony kościół.

1765
We wsi mieszka 2 gospodarzy, 17 zagrodników, 35 chałupników i 41 rzemieślników, głównie tkaczy.

1785
Razem z Sulistrowiczkami wieś miała 1 wspólną szkołę, 3 młyny wodne i 1 bielarnię płótna.

1810
Po sekularyzacji dóbr kościelnych, królewskie Sulistrowice podlegają zarządowi urzędu domen w Sobótce.

1839
Znajdowało się już 16 wolnych własności chłopskich i dwa zespoły młyńskie na potoku Sulistrowickim: Kantenmühle i Schustermühle, tworząc wraz z 3 młynami należącymi
do Księgnic Małych ciąg młynów widoczny już na mapach z poł. XVIII w.

1840
Wieś podlega królewskiemu urzędowi rentowemu w Świdnicy. Jest tu wolne sołectwo,
a szkoła katolicka obsługuje również Będkowice i Księginice Małe. We wsi naliczono
32 warsztaty rzemieślnicze, większość tkackich, bielnik i 2 młyny wodne.

1840
Przebudowa renesansowego dworu

XIX / XX w.
Pojawiają się plany doprowadzenia linii kolejowej, a później kolejki elektrycznej
z Wrocławia. Początek rozwoju zaplecza turystycznego.

1925
Pożar dworu i jego odbudowa całkowicie zmieniająca wygląd.

1932
Budowa kościoła filialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa przez wiernych
pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza ks. Alfonsa Machunze.

1937
Zmiana nazwy wsi na Senkenberg.

1945
Po II W.Ś. administracja polska zmienia nazwę na Sinostrowice Wielkie.

1947
Powrót do nazwy Sulistrowice.

1970
Budowa zalewu i Ośrodka Wypoczynku Świątecznego - początek rozwoju turystycznego jako wsi letniskowej

1989
Budowa wodociągu.

12.XI.1991
Ks. kard. Henryk Gulbinowicz wydaje dekret, w którym ustala w Sulistrowicach Samodzielny Ośrodek Duszpasterski.

1992
Budowa Domu Parafialno-Rekolekcyjnego przy kościele.

2001
Restauracja kościoła parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa.

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©