Marciszów - historia1305
Pierwsza wzmianka o wsi Villa Martini, jako o wsi prywatnej, własności rycerskiej rodu
von Zedlitz (Zedlicz, Czedlicz).

1335
Wzmianka o drewnianym kościele na miejscu kościołaa św. Katarzyny.

1378
Budowa murowanego kościoła św. Katarzyny.

XVI w.
Pierwsza przebudowa kościoła i wzmianka o wsi pod nazwą Mertzdorff.

1573-80
Wmurowanie renesansowych płyt nagrobnych von Zedlitzów w ściany kościoła
św. Katarzyny.

1648
Po wojnie 30-letniej właścicielem wsi zostaje Georg Ernst von Berg.

XVII w.
Właścicielem Marciszowa jest wymieniany Georg Sigismund von Tschirnhaus. Próby uruchomienia kopalń węgla kamiennego, które jednak wkrótce po tym są zamykane.

1706
Wieś kupił hr. Rzeszy Hans Henrich III von Hochberg.

1743
Wieś nosi nazwę Merzdorf.

1790
Powstanie kopalni pirytu "Hoffnung" - rozwój gospodarczy związany z górnictwem
w Marciszowie i okolicach

1840-44
Budowa klasycystycznego kościoła Niepokalanego Serca NMP.

18.10.1844
Konsekracja nowego kościoła Niepokalanego Serca NMP.

1856
Druga przebudowa kościoła św. Katarzyny.

1867
Przeprowadzenie linii kolejowej łączącej Wałbrzych z Jelenią Górą i wybudowanie stacji kolejowej, która w późniejszym czasie stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym.

1871-1933
Märzdorf lub Merzdorf jako nazwy wsi.

1875
Budowa dworca kolejowego.

1895
Uruchomienie linii kolejowej do Złotoryi.

1899
Kolejna linia kolejowa do Bolkowa i Strzegomia.

1. poł. XX w.
Kolejne dwie przebudowy kościoła św. Katarzyny.

1914
Połączenie koleją Marciszowa i Kamiennej Góry.

1920-35
Elektryfikacja kolei do Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Kamiennej Góry.

01.04.1927
Przyłączenie wsi Dobrocierz (Wernersdorf) do Marciszowa.

1933
Oficjalnie nadanie nazwy Merzdorf im Riesengebirge.

1943-45
W czasie II Wojny Światowej działa w Marciszowie filia obozu w Gross-Rosen.

1945
Zmiana nazwy wsi z Merzdorf na Marciszów.

1959
Remont kościoła Sw. Katarzyny.

1966
Ponowna elektryfikacja linii kolejowej Wałbrzych - Jelenia Góra.

1975-88
Administracyjna przynależność do województwa jeleniogórskiego.

2001
Zamknięcie linii kolejowej do Kamiennej Góry.

2007
Budowa nowego kompleksu zabudowań Urzędu Gminy, szkoły i komisariatu policji
przy ul. Szkolnej 6.

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©