Dolnoślązacy - znani mniej lub bardziej

W tym dziale próbuję przedstawić znane osobistości związane z Dolnym Śląskiem. Są to osoby urodzone na terenie Dolnego Śląska bądź związane zawodowo i twórczo
z rejonem. Niektórzy urodzeni tutaj wyjeżdżali w inne miejsca, aby realizować się zawodowo i osobiście. Niektórzy odwrotnie, urodzeni gdzie indziej, przyjeżdżali do Wrocławia i innych miast wzbogacając ich historię i wnosząc swój wkład w ich rozwój.

Na Dolnym Śląsku, a w szczególności we Wrocławiu żyło i tworzyło bardzo wiele znanych naukowców, inżynierów, architektów, reprezentantów sztuk pięknych i innych profesji. Właśnie głównie wg profesji dokonałem podziału. Dodatkowo staram się dodać podział wg miast, z którymi byli związani. Wśród opisywanych tutaj osób znajdziecie (jeśli jeszcze nie ma ich teraz to w niedalekiej przyszłości będą) m.in.: Maxa Borna, Św. Jadwigę Śląską, Jana Mikulicza-Radeckiego, Henryka Tomaszewskiego, Ferdinanda Lassalle, Gerharta Hauptmanna, Edytę Stein czy Wandę Rutkiewicz. Niektórzy z nich zdobywali najbardziej prestiżową i pożądaną na świecie nagrodę Nobla lub medale olimpijskie, więc mamy się czym pochwalić, a nie wszyscy o tym wiemy i pamiętamy.

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©