Historia Wrocławia

Historia Wrocławia, jakkolwiek bardzo ciekawa, jest równocześnie bardzo bogata i obszerna. Aby łatwiej było się w niej poruszać i odnaleźć szukaną datę, podzieliłem ją na krótsze okresy. Początkowo każdy wiek jest osobnym rozdziałem, wiek XX z racji dostępności i ilości informacji, został podzielony na okresy: przed II Wojną Światową (1900-39), okres wojenny (1939-45), powojenny okresu PRL-u (1945-89) i po-PRL-owski (1989-1999).

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©