Grodzisko średniowieczne


Data powstania: VIII-IX w.
Miejsce: pow. wrocławski, gm. Sobótka, Będkowice

    Historia i architektura

Wczesnośredniowieczne grodzisko datuje się na VIII-IX w. To miejsce zamieszkiwało dawne plemię Ślężan i był to ośrodek kultu pogańskiego czczącego siły natury i boga słońca. W pobliżu znajduje się cmentarzysko kurhanowe, na które składa się około
50 kurhanów, kamienny krąg kultowy z amfibolitu o rozmiarach 20 x 7 m i staw rybny. Poniżej grodu istniała osada rolnicza aż do XIII w. W roku 1975 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury utworzył Rezerwat Archeologiczny, w skład którego wchodzi grodzisko
i cmentarzysko.

Gród ma wymiary 65 x 75 m. Jest otoczony wałem ziemnym wysokim do 1,5 m i suchą fosą. Na majdanie (centralnym placu wioski), w roku 1986, zrekonstruowano dwie chaty o charakterystycznej konstrukcji wieńcowej z dachami sochowymi, studnię i zagródki. Chaty wyposażono w różne meble (drewniane ławy, taborety i łoża), kamienne piece, ułożono także kosze z ziołami, proste narzędzia codziennego użytku, na ścianach wiszą skóry - wszystko, aby pokazać ówczesny, typowy dom. Wejścia na kompleks strzeże potężna, drewniana brama strażnicza z palisadą. Przed bramą ustawiono trzech, 2-3-metrowych, wąsatych wojów. Drewniane rzeźby trzymają tarcze: jeden z napisem "Rezerwat Będkowice", drugi z literami "WOAK", co oznacza Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, a trzeci z symbolem zabytkowego obiektu. W pobliżu ustawiono wiaty z ławkami i tablicami informacyjnymi, jest ujęcie wody i wyznaczone miejsce na ognisko. Tędy przebiegają dwa szlaki archeologiczne na Ślężę: czerwony i czarny niedźwiedź. Rezerwat jest usytuowany przy drodze z Sobótki do Sulistrowiczek.

    Gdzie się znajduje?

Grodzisko jest po prawej stronie przy drodze ze Strzegomian do Będkowic.


Pokaż www.tl.wroclaw.pl na większej mapie
    Linki

Rezerwat Archeologiczny Będkowice na museo.pl

© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©