Cmentarzysko kurhanowe


Data budowy: VIII-IX w.
Miejsce: pow. wrocławski, gm. Sobótka, Będkowice

    Historia i architektura

Kurhany to dawne mogiły, w których grzebano zmarłych. Cmentarzysko kurhanowe to zbiór około 50-ciu stożkowatych nasypów rozmieszczonych na terenie lasu otaczającego dawny gród u stóp Ślęży. Wczesnośredniowieczny gród zamieszkiwało pogańskie plemię Ślężan czczące boga słońca. Kurhany powstały prawdopodobnie w
VIII-IX w. Badania archeologiczne wykazały, że w tym czasie zmarłych palono na stosie
z drewna. Potem ich szczątki razem z przepalonymi resztkami drewna składano w obrębie nasypu. Stożki były usypywane z kamieni i ziemi. Niektóre miały komorę wzmocnioną drewnianymi balami chroniącą przed zniszczeniem. Na niektórych znaleziono kamienne płyty (stelle), które być może wskazywały na pozycję społeczną pochowanych. Podczas badań odnajdywano wiele fragmentów naczyń glinianych. Prawdopodobnie składano
w nich żywność w czasie obrzędów ku czci zmarłych.

Cmentarzysko wchodzi w skład Rezerwatu Archeologicznego razem z grodziskiem datowanym na VIII-XI w. Rezerwat założono w 1975 roku.

    Gdzie się znajduje?

Cmentarzysko znajduje się za grodziskiem przy drodze ze Strzegomian do Będkowic.


Pokaż www.tl.wroclaw.pl na większej mapie
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©