Będkowice


Poprzednie nazwy: Burghübel (1937-1945), Bankwitz (XV w. - 1937), Bandouice (XIII - XIV w.)
Założone: 1203-09
Statut: Wieś
Gmina: Sobótka
Powiat: wrocławski

  Położenie

Mała wieś u stóp Ślęży leżąca na zachód od góry. 4 km na południe od Sobótki,
22 km na północny-wschód od Świdnicy i 30 km na południowy-zachód od Wrocławia.
Leży na terenie gminy Sobótki w powiecie wrocławskim.


Pokaż www.tl.wroclaw.pl na większej mapie

  Turystyka

Najważniejszym i najbardziej znanym obiektem jest rezerwat archeologiczny,
na terenie którego odtworzono średniowieczne grodzisko. W centralnej części odtworzono dwie, typowe dla Ślężan, chaty z wyposażeniem. Miejsce jest otoczone wałem i fosą. Nieopodal grodu znajduje się cmentarzysko kurhanowe z VII-IX w., na którym odkryto około 50 wczesnośredniowiecznych mogił. Drugim ważniejszym obiektem jest zabytkowy dwór nawodny z XVI w. wraz z folwarkiem. Na terenie posiadłości dworskiej są dodatkowo dwa stawy i pozostałości parku. Dwór otoczony fosą został wpisany do rejestru zabytków w 1960 roku.

Poniżej pełny wykaz rejestru zabytków z Będkowic:

  1. Zespół dworsko-folwarczny, XVI, XVIII, XIX w.
  Dwór, ob. dom mieszkalny, ul. Strażacka 1, 1546 r., 1844 r.,
  nr rejestru: 700 z dn. 19.V.1960 r.
  Park, XIX w., nr rejestru: 567 z dn. 27.XII.1984 r.
  Folwark (spichlerz z 1857 r., dwie stodoły, obora, most), 2. połowa XIX w.,
  nr rejestru: 700 z dn. 30.VII.1998 r.
© Tomasz Lewicki - www.tl.wroclaw.pl ©